Välkommen till Omtanken Dalarna

Omtanken Dalarna AB är ett företag som sedan 1994 utför personlig assistans till funktionshindrade enligt LSS och SFB.

Vi är sedan början av 2012 godkända av Socialstyrelsen och har därmed tillstånd att bedriva personlig assistans.

Vi är till för alla som är i behov av olika former av personlig assistans och hjälper dem att få en rikare vardag.

Våra kontor finns i Borlänge och Falun. Våra brukare finns i hela Sverige.
För närvarande arbetar cirka 400 personliga assistenter hos oss.

Omtanken Dalarna erbjuder personlig assistans med brukarens behov i centrum.

OMTANKEN AKADEMI

Vi utbildar våra medarbetare! Genom Omtanken Akademi får våra medarbetare tillgång till kvalitetssäkrad och gedigen kompetensutveckling. Vi tror på lärande genom olika format och ger bland annat tillgång till yrkesanpassade webbutbildningar, möjliga att ta del av utifrån eget behov och egen planering.